Sportsfolk på eliteplan bruger mentaltræning som et redskab til at nå deres mål.

Din fysiologi og din form har ikke en direkte forbindelse til din mentaltræning, men et samspil af begge hjælper dig til et bedre liv.

Du kan udøve mentaltræning ved blot at lære nogle simple øvelser, som du dagligt laver for at ændre på dine vaner og adfærd.

En psykologisk proces

Visualisering er ligeledes en vigtig del af mentaltræning. Dette vil indebære at du går igennem en psykologisk proces for at ændre din indstilling til dig selv, dine omgivelser og dine mål og ambitioner, at flytte dine holdninger og tanker til en mere sund og positiv retning.

Du skal tro på dig selv og dine mål, hvor du bruger din forestillingsevne til at træde ind i din drømme situation og opleve den som om den allerede eksisterer. Dette er umiddelbart ikke en simpel opgave, da mange opgiver før de er startet på deres mentaltræning.

At træne mentalt, går ud på at arbejde med dine hjernemuskler dagligt med gentagne øvelser, lige såvel som når du træner din krops muskler i fitness centeret efter et fast skema over en længere periode. Du bliver jo heller ikke Arnold Schwarzenegger efter 3 dages træning.

Relevant for alle der ønsker det

Mentaltræning er ikke længere kun tiltænkt sportsfolk på eliteplan, men er relevant for alle der gerne vil optimere deres resultater og opnå en høj livskvalitet.

Du skal samtidig være realistisk ved at overveje dine muligheder og dine ressourcer, og sidestille dem med dine mål, for at du kan få det optimale ud af det. Et personligt mål kan defineres efter hvad der kan tilfredsstille dig.

Det er essentielt at du tror på at mental træning kan hjælpe dig med at realisere dine mål og drømme, og tænke over hvad du gerne vil præstere enten i sport, på arbejdet eller i privatlivet.

Når du starter med  at arbejde med mentaltræning til daglig, vil du allerede efter kort tid opleve små forandringer med positive erfaringer.